AMV
AMV učebňa
2017-09-27
Vznikla, keď sa pedagógovia našej školy zúčastnili celoslovenského vzdelávania Aktivizujúce metódy vzdelávania. Dostali sme vtedy interaktívnu tabuľu, ktorú sme využili na zriadenie tejto triedy. Používame ju hlavne na vyučovanie prírodovedy, geografie a chémie.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com