Činnosť
Výchovný poradca - Ing. Iveta Bystrianska
2017-09-27

KONZULTAČNÉ  HODINY:

PRE  RODIČOV:                    
                 Utorok:  11.00 – 13.00

PRE UČITEĽOV  A  ŽIAKOV:  
                Podľa potreby


Administratívne a organizačné práce:                           
                Pondelok a streda    10.00 – 11.00


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com