Text na úpravu
2017-09-27
Vložte text

Členovia Rady školy
 
Zástupcovia zriaďovateľa
Alena Baránková
Mgr. Denisa Peknušiaková
Ing. Daniela Poturnayová
Mgr. Janka  Luptáková


V tomto zložení pracujú zástupcovia zriaďovateľa v Rade školy  od 01.09.2019
Zástupcovia pedagogických zamestnancov
Oľga Farkašová - predseda
Mgr. Marta Šuleková - podpredseda

Zástupca nepedagogických zamestnancov
Katarína Gomolová - zapisovateľka
Zástupcovia rodičov
 
Pavla Balgová
Jana Eremiášová
Monika Halajová
Andrea Kováčová
                      

V tomto zložení pracujú zástupcovia rodičov v Rade školy od 21.06.2019

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com