Aké možnosti majú absolventi našej školy?
2017-09-27OUI  ŽELOVCE       

Gottwaldova 70/43
č.školy 667620

Stavebná výroba: stavebné stolárstvo.
Obchodná prevádzka: práca pri príprave  jedál.                      
Poľnoh. výroba, záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár.
Potravinárska výroba:pekárenská výroba.
Stavebná výroba: murárske práce.OUI  LUČENEC        

Haličská cesta č.80
č.školy 667610

Stavebná výroba: murárske práce.
Obchodná prevádzka: práca pri príprave jedál.                                       
Opatrovateľská starostlivosť v zariaden. sociál. starostlivosti a v zdravotníctve.

Ďalšie možnosti

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com