Dielňa I
Dielňa na práce s drevom
2017-09-27
Učebňa slúži na vyučovanie pracovného vyučovania - prác v dielni, tu sa žiaci učia opracovávať drevo, používať všetky ručné nástroje určené na prácu s ním.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com