Dielňa II
Kovodielňa
2017-09-27
Žiaci sa tu učia pracovať s kovovými materiálmi, opracovávať ich a vyrábať jednoduché výrobky, čím sa učia bezpečne a správne ovládať pracovné nástroje a dodržiavať pracovný postup.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com