Fotogaléria
Ako to u nás vyzerá? Príjemne a spokojne, no nepridali by ste sa k nám?
2017-09-27
Počas celého školského roka sa u nás v poradni okrem diagnostických vyšetrení a poradenstva uskutočňujú aj individuálne a skupinové intervencie, ktoré sú vždy zamerané na nejakú tému. Žiaci sa tvorivou a hravou formou učia napríklad ako dobre spolupracovať, získavajú informácie preventívneho charakteru o drogách, alkohole, či fajčení. Diskutujú na témy ako dohovor o právach dieťaťa, alebo aké je dôležité povedať cudzím ľuďom nie a nenechať sa zlákať na rôzne druhy odmien a podobne. Pri individuálnych sedeniach sa často okrem rozhovorov využívajú aj iné formy, ako sú napríklad psychowalkman, či EEG biofeedback. Nezabúdame však ani na ľudí v pomáhajúcich profesiách (v tomto prípade sa jedná o učiteľov) kedy v rámci utužovania kolektívu  organizujeme aj rôzne teambuildingové aktivity a vzdelávania.


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com