Interaktívna tabuľa
Učebňa s veľkou interaktívnou tabuľou.
2017-09-27
Opäť priestor na skvalitnenie výučby rôznych predmetov  prostredníctvom využívania IKT.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com