Kontakt
Kontaktné údaje
2017-09-27
Adresa:
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
pri Špeciálnej  základnej škole
Za parkom 966, 
990 01 Veľký Krtíš

e-mail: sppvk@yahoo.com
telefón: 047/48 301 07


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com