Poobede u nás prebieha pestrá krúžková činnosť
2017-09-27
Takmer každý žiak našej školy navštevuje nejaký záujmový krúžok. Svedčí to o tom, že ich máme na výber dosť a ich program je pestrý a pre žiakov zaujímavý.


Krúžky
KRÚŽOK VEDIE POČET DETÍ
Šikovné ruky Ing. Iveta Bystrianska 6
Dramatický Mgr. Katarína Vargová 11
Enviromentálny Mgr. Vladimíra Eckerová 7
Živé čítanie Mgr. Erika Lendvayová 6
Počítačový I. Bc. Viera Berkyová 11
Počítačový III. Mgr. Andrea Krišťanová 8
Počítačový IV. Mgr. Marta Šuleková 8
Počítačový II. Mgr. Andrea Aláčová 9
Pohybové hry pre deti Mgr. Janka Šoučíková 7
Tanečno - spevácky Oľga Farkašová 12
Výtvarný Judita Bystrianska, Božena Murárová 9

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com