Kuchynka
Cvičná žiacka kuchynka
2017-09-27
Je priestor určený na výučbu prác v domácnosti. je plne vybavená tak, aby sa žiaci mohli naučiť variť jednoduché jedlá, udržiavaťporiadok, umývať riad, získavať zručnosti v rôznych domácich prácach.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com