1.polrok úspešne za nami
Polročná bilancia našej práce
2017-09-27
Prišiel  ten deň, keď sa zhodnotil I. polrok školského roka 2017/2018. Vyučujúci zhodnotili polročnú prácu žiakov. Ich vedomosti a schopnosti sú dokladované výpisom vysvedčenia.
Medzi najlepších žiakov s pochvalou riaditeľa školy patria: Monika Bahledová (2.r.), Fabrisijo Januf (4.r.), Mária Oláhová (5.r.),  Patrik Berky (8.r.), Nikolas Kišš (8.r.).
Pani riaditeľka ich odmenila aj sladkou odmenou. Dúfame, že na konci školského roku ich tu bude stáť viac.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com