Apríl - mesiac lesov
Poznávame a ochraňujeme prírodu
2017-09-27
Príroda naša vzácna
Apríl sa nesie tradične  v znamení  ochrany našej prírody, planéty Zem a našich lesov. Snažíme sa našim žiakom vštepiť do sŕdc lásku k prírode a vysvetliť dôležitosť jej ochrany. Na Deň  Zeme okrem jarného upratovania areálu a okolia školy  pokreslili  deti školský dvor obrázkami z našej prírody. Navštívili nás aj pracovníci Lesného závodu Levice, ktorí žiakom pripravili aktivity z lesnej pedagogiky. Zábavné hry a súťaže priblížili deťom prírodné javy a aj ťažbu dreva. Popri behaní a súťažení sa veľa naučili o počasí, sadení  stromčekov a zvážaní stromov z lesa, o dôležitosti vody. Naučili sa sadiť stromčeky, o ktoré sa budeme spoločne starať.
Tak ako vietor posúva oblaky, fúkali deti opreteky papierové mraky oproti sebe, aby pri ich stretnutí vznikla búrka a dážď. Namiesto dažďa nosili vodu po lyžičkách a potom sa naučili zrážkomerom odmerať, koľko jej je. Naháňačka „Na semienka a lesníkov“ premieňala rozfúkané semienka na zasadené stromčeky. Tak ako traktor alebo koníky ťahali žiaci vyrúbané stromy. No a nakoniec si niekoľko listnatých a ihličnatých stromčekov aj zasadili.
Ďakujeme lesníkom za zábavné a poučné dopoludnie.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com