Odborníci vedia žiakov zaujať
Beseda s gynekológom
2017-09-27
Aj v tomto smere je výchova dôležitá. Naše žiačky však často nedostanú k tejto téme iné informácie, ako v škole. Preto sa rôzne zaujímavé a potrebné besedy stali dôležitou súčasťou našej práce.

Beseda s gynekológom MUDr. Petrom Šalkom

Dospievanie je nepochybne jednou etapou v živote človeka, kedy sa stretávame s mnohými krásnymi a zaujímavými skúsenosťami. Toto obdobie však prináša aj nečakané a niekedy aj nezvratné problémy. Preto je potrebné, aby boli dospievajúci žiaci oboznámení s tým, ako môžu obísť nežiaduce situácie. Z tohto dôvodu bola dňa 23.1.2018 uskutočnená beseda s gynekológom MUDr. Petrom Šalkom. Na tejto besede sa zúčastnili žiačky druhého stupňa. Pán doktor príjemným, miestami vtipným spôsobom priblížil žiačkam, čo všetko prináša dospievanie dievčat. Aké zmeny nastávajú v tele, ako to vplýva na prežívanie a správanie človeka. Najväčšiu pozornosť si však získal pri vysvetľovaní oplodnenia, alebo pri oboznámení dievčat s možnosťami antikoncepcie. Žiačky sa nebáli vyjadriť svoj názor a pohotovo reagovali na otázky pána doktora. Aktívne kládli otázky, ktoré ich zaujímali alebo trápili. Pán doktor zdôraznil, aké je dôležité starať sa o svoje zdravie a že každé ich rozhodnutie môže mať vplyv na ich ďalší život. Celá beseda prebiehala v príjemnej atmosfére. Na záver sa žiačky poďakovali pánovi doktorovi za návštevu a sľúbili, že na jeho rady nezabudnú. 

Mgr. Viktória Berta
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com