"Čím budem?", veľmi dôležitá otázka...
Voľba povolania je pre mladých ľudí veľmi dôležitá.
2017-09-27
„Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka"
Naši končiaci žiaci končia školu a rozhodujú sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože povolanie, ktoré si teraz vyberú, v budúcnosti ovplyvní ich životný štýl a životnú spokojnosť.
13.02.2018 navštívili našu školu zamestnanci OUI Lučenec - riad. školy Mgr. Garajová a zástupca riad. školy Mgr. Feranec. Formou otázok a odpovedí odprezentovali učebné odbory - murársku výrobu, prípravu pri jedlách a opatrovateľskú starostlivosť. Žiakov oboznámili o vyučovacom procese, aktivitách na školskom internáte a v škole. Pozvali našich končiacich žiakov na exkurziu do OUI Lučenec. Vraví sa: „že je lepšie vidieť raz ako počuť dvakrát“.
Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, sebavedomý a úspešný. Pri výbere povolania si postupne človek uvedomuje: Kto som, aký som? Postupne zistí, čím budem, kto som - to sú moje záujmy, sny a túžby, moje vlastnosti, schopnosti ale aj nedostatky. Povolania si vyžadujú rôzne typy ľudí. Nie každý sa hodí na každú prácu. Voľba povolania je aj kompromis medzi tým, čo by som chcel a reálnymi možnosťami.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com