ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

Veľa nových informácií sa žiaci môžu dozvedieť aj na besede na zaujímavú tému. Diskusiu často spestria aj aktivity a činnosti žiakov, ktoré sú zamerané na tvorivosť, ale aj zábavu.
Významné osobnosti regiónu Novohrad - beseda v Mestskej knižnici Veľký Krtíš
Monday, October 07, 2019
V tomto školskom roku sme zaviedli nový predmet – regionálnu výchovu. Tento predmet sa zatiaľ učia iba piataci a prváci, no snažíme sa aj u ostatných žiakov vzbudiť lásku k nášmu domovu, hrdosť na kraj, z ktorého pochádzame a v ktorom žijeme, snažíme sa oboznámiť ich s tým, čo je u nás pekné a zaujímavé.
Preto sme prijali ponuku Mestskej knižnice vo Veľkom Krtíši na spoluprácu a deviataci sa spolu s pani učiteľkou Olinkou Farkašovou zúčastnili besedy na tému Významné osobnosti regiónu Novohradu. Uskutočnila sa 10.10.2019. Žiakov  privítala pracovníčka mestskej knižnice a  predstavila žiakom štyroch známych spisovateľov z regiónu: Jána Feketeho, Annu Kollárovú Cieľovú, Petra Urbana a Hanu Koškovú. Ukázala im ich diela, ktoré žiaci mohli čítať. V druhej časti žiaci tvorili vlastnú knihu, z čoho mali veľkú radosť. Zistili, že v našom regióne žili a  žijú šikovní a slávni ľudia.


V Mestskej knižnici vo Veľkom Krtíši