Úspešne sme sa zapojili do výzvy rozvojových projektov, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ
Neurobiofeedback a psychowalkman môžu naši klienti využívať bezplatne
2017-09-27
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri ŠZŠ vo Veľkom Krtíši sa v roku 2017 zapojilo do výzvy v rámci rozvojových projektov, ktorú v máji 2017 vyhlásilo MŠVVaŠ. Podanie projektu bolo úspešné a tak sme na základe pridelených finančných prostriedkov z MŠVVaŠ mohli naše centrum obohatiť o dva nové prístroje.
Využitie moderných technológií je v dnešnej dobe veľmi populárne a pre klientov predstavujú nové možnosti, s ktorými sa doteraz nestretli. Pri takýchto intervenciách klient nemá prvotný pocit, že na sebe nejakým spôsobom pracuje, pretože je využívaná interakčná a hravá forma. Sekundárne sa však prejavujú účelné zmeny v oblasti, ktorá je u klienta riziková.
Klienti, ktorí doteraz EEG neurobiofeedback vyskúšali, boli príjemne prekvapení tým, akou formou je možné trénovať myseľ. Ide vlastne o hry, ktoré sa hrajú prostredníctvom zariadenia, ktoré je prepojené s počítačom/tabletom cez bluetooth. Toto zariadenie sníma mozgové vlny klienta a pri dostatočnom sústredení je klient schopný napríklad hýbať mravčekom, ktorý musí prísť domov, alebo pomôcť poľovníkovi zastreliť prebytočnú zver v lese.
V rámci používania druhého prístroja - psychowalkmanu, si klienti prevažne vyberali programy, ktoré boli určené na relaxáciu. Už po prvom vyskúšaní opisovali pocity ako spomalenie a prehĺbenie dýchania, príjemné uvoľnenie, osvieženie a zlepšenie nálady ešte pár hodín po sedení.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com