Bubnovačka
Bubnujeme, aby bolo deti počuť
2017-09-27
Nezisková organizácia Centrum Slniečko je hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na dodržiavanie detských práv. Preto každoročne pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania detí organizuje celoslovenskú kampaň a verejnú zbierku. BUBNOVAČKA - Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. Cieľom Bubnovačky je upozorniť na potrebu počúvať hlas deti v našej krajine. Aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Veď práve deti sú tak bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ, nie všetky tak aj môžu žiť. Mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania. Je to smutné a kruté.  Ani nám nie je osud detí ľahostajný, a preto sa pravidelne zapájame do tejto akcie. Zapojili sme sa bubnovaním telom a aj na školské lavice. Deti bubnovali  poriadne nahlas a počuť nás bolo všade.
Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. 
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com