"Čaro Vianoc" pravidelne organizuje
OUI Želovce
Vianočné aranžovanie
2017-09-27

Pravidelne každý rok sa zapájame do súťaže Červená stužka v boji proti HIV / AIDS.  Pripomíname žiakom význam ochrany pred chorobou AIDS. V tomto roku 2017 získala Mária Oláhová, žiačka 5. ročníka 1. Miesto vo výtvarnej súťaži. Pracovala pod vedením Judity Bystrianskej.


SOŠ a OUI Želovce v predvianočnom čase  organizujú súťaž vianočného aranžovania ČARO VIANOC. Tento rok pripravovala žiakov na súťaž Judita Bystrianska. Na súťaž cestovali: Apolónia Kováčová - 5.r., Selena Pompová - 9.r., Erik Kováč - 9.r.
Žiaci získali ako jednotlivci Čestné uznanie a za kolektívnu prácu Cenu poroty.
Naši žiaci predviedli svoju tvorivosť a nápaditosť pri aranžovaní.
Čestné uznanie
Cenu poroty
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com