Cvičenie s Dominikom Balgom
Cvičenie s Dominikom Balgom
2017-09-27
Stalo sa už tradíciou, že nás každoročne navštívi Dominik Balga. Žiaci sa na toto stretnutie vždy veľmi tešia, pretože nielenže sa dozvedia nové veci o zdravej výžive, ale naučia sa aj nové cviky pre zdravie. Najviac ich vždy zaujme spoločné cvičenie.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com