Dňa 25.9.2019 sme si na 1.stupni našej ŠZŠ pripomenuli významný deň v mesiaci - Deň eura. Počas zábavných aktivít žiaci spoznávali našu peňažnú menu: históriu, mince, bankovky, ochranné prvky bankoviek, výhody eura. Pre žiakov bolo pripravených mnoho zaujímavých aktivít, pri ktorých spoznávali našu menu. Oboznamovali sa s eurobankovkami a euromincami a ich hodnotou, vytvorili symbol eura z centových mincí, počítali slovné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, zahrali sa na euroobchod, kreslili, modelovali a lepili znak eura.
   V rámci vyučovania matematiky, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania sme pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity. Prostredníctvom kvízu sa dozvedeli zaujímavé informácie o eure, kedy bolo zavedené  a odkedy je možné vyberať eurá i z bankomatov. Vyučovanie sme spestrili matematickými hrami a rozcvičkami s maketkami penazí.
   Vyučovacie hodiny pre žiakov 1.stupňa, vedomosti, zručnosti, no najmä vhodné správanie sa žiakov majú ozajstnú cenu. Počas celého školského roka odmeňujeme žiakov centami a eurami, čím posilňujeme vhodné formy správania sa žiakov, za ktoré si potom môžu 2x v školskom roku všeličo nakupovať v pripravenom veľkom školskom euroobchode.
Žiakom sa aktivity veľmi páčili.

25.9.2019                                                                                       Mgr. Erika Lendvayová
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

"Deň eura"  v triedach - počítame, učíme sa, no a nakoniec sa aj zahráme