Ako sme oslávili Deň matiek
Každé dieťa ľúbi svoju mamičku, naše deti im preto pripravili krásny program
2017-09-27
Ako vyjadiť svoju lásku? Ako dať mamičke najavo, že si ju vážime? Čo jej darovať? No básničku, pesničku, tanček. Deti vložili veľa času a námahy do prípravy programu pre svoje mamičky. Pomáhali im vychovávateľky E. Nyiforová a R. Krištofová. Spolu s deťmi nacvičili program, v ktorom sa snažili mamičkám spríjemniť a ozvláštniť tento deň. Program plný básničiek a pesničiek, ktoré vyjadrovali lásku k mamičke. Zahrali aj scénku o Červenej Čiapočke, zatancovali tance. Básničkami prispeli do programu aj starší spolužiaci. Oči mamičiek vyjadrovali hrdosť na svoje deti, lásku k nim a radosť z pekného popoludnia.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com