Deň Rómov sme si pripomenuli všetci, tí menší rozprávkovo, a tí väčší trošku vážnejšie
Deň Rómov pre žiakov 1. stupňa
2017-09-27
Sú Rómovia iní? A prečo? Pomocou bábkového divadielka podľa rómskej rozprávky „Deti Slnka“  deti pochopili, že Rómovia majú tmavšiu pokožku, a svoje piesne a kultúrne zvyky nosia v srdci. Tradície svojho národa si preto treba vážiť a pamätať si ich, aby nezanikli. Počúvali sme aj „Cigánsky plač“, hru na husliach, ktorá je pre Rómov typická. V rozprávke „Zorali a dvaja bratia“ sme videli život Rómov v minulosti, čarodejnicu a zaklínanie. Čaká nás ešte príbeh „Zlatý hlas“ a omaľovánky, v ktorých si deti pripomenú život Rómov v minulosti a postavy z rozprávok.
Deň Rómov pre žiakov 2. stupňa
2018-04-15
Žiaci  2.stupňa  si Medzinárodný deň Rómov pripomenuli 10.4.2018. Zorganizovali si krátke stretnutie v interaktívnej učebni. Pani učiteľka Mgr. Šuleková oboznámila žiakov s významom tohto dňa. Pani učiteľka Mgr. Vargová pripravila prehľadnú a stručnú prezentáciu o histórii Rómov a naši žiaci mali možnosť pozrieť si  videá o slávnych Rómoch v našej krajine. Jednalo sa o hudobníkov, spevákov či športovcov rómskej národnosti. Ku krásnej hudbe sa mohli pripojiť aj žiaci svojim spevom. Na záver sme si pozreli slovenský film „Cinka Panna“. Žiakov toto stretnutie zaujalo, aj keď na začiatku pristupovali k tejto téme so zmiešanými pocitmi. Na záver sme však odchádzali všetci spokojní.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com