1. miesto našej žiačky Mariky Oláhovej
Práca našej žiačky bola úspešná
2017-09-27
Mária Oláhová
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com