Na dopravnom ihrisku
Pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov v praxi
2017-09-27
Dňa 4.5.2018 sme boli so žiakmi prvého stupňa na pojazdnom dopravnom ihrisku. Vyskúšali si dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, na kolobežkách a kto vie, aj na bicykli.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com