O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Európsky týždeň športu
2017-11-13
Dňa 27. 09. 2017 sa v areáli Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši uskutočnil I. ročník o putovný pohár riaditeľky ŠZŠ v rámci Európskeho týždňa športu iniciovaného Európskou komisiou na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

Športové podujatie prebehlo podľa harmonogramu:

- nástup žiakov  v areáli ŠZŠ
- príhovor a zahájenie podujatia
- absolvovanie súťažných disciplín družstiev 
- vyhlásenie víťaznej triedy  a odovzdávanie putovného pohára a  iných cien

Súťaží sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa ŠZŠ v rôznych športových disciplínach, ako hod loptičkou do bodovej steny, hádzanie kruhov na palice, člnkový beh a skladanie PUZZLE. Disciplíny boli prispôsobené tak, aby ich zvládli aj deti so zdravotným znevýhodnením, pri výkonoch sa prihliadalo na ich zdravotný stav.
Zahájenie športového dňa a úvodný príhovor predniesla pani riaditeľka Mgr. Marta Beňová, ktorá toto športové podujatie plne podporila.
Žiaci brali športové zápolenie veľmi vážne a svoje športové výkony sa snažili podať čo najkvalitnejšie a najlepšie. Napriek snahe všetkých žiakov vyhrať mohla iba jedna trieda.
Po zosumarizovaní všetkých športových disciplín boli vyhlásené výsledky a bol udelený tohtoročný titul „NAJLEPŠIA TRIEDA ŠPORTOVCOV“:

1. miesto - 6 trieda „NAJLEPŠIA TRIEDA ŠPORTOVCOV“
2. miesto - 9 ročník
3. miesto -  3 ročník (najlepšie umiestnenie za I. stupeň)
4. miesto - 8 ročník
5. miesto - 7 ročník
6. miesto -  4 ročník
7. miesto - 2 a 1 ročník
8. miesto - 5 ročník

Pani riaditeľka ŠZŠ slávnostne odovzdala putovný pohár triede šiesteho ročníka, ktorý prevzal zástupca za celú triedu Gabriel Kováč. K putovnému poháru žiaci dostali aj sladkú odmenu v podobe krásnej torty.
Zvlášť boli odmenení žiaci prvého stupňa, ktorým pani riaditeľka ŠZŠ taktiež odovzdala sladkú tortu. Dostala ju najlepšia trieda z prvého stupňa - tretiaci.
Žiaci ocenenia prevzali s veľmi veľkou radosťou a v ich očiach bolo vidieť, že pohyb a šport im priniesli krásne uspokojenie.
Toto športové podujatie, ktoré bolo konané v rámci Európskeho týždňa športu, bolo duchaplnou akciou plnou športových výkonov, krásnych zážitkov a aktivít, ktoré utužujú vzťahy v kolektíve. Každý žiak si uvedomoval, že ak chce vyhrať, musia zápoliť nielen ako jednotlivci, ale ako jednotný kolektív priateľov.
Šiestaci si uvedomili, že ak v budúcom školskom roku chcú obhájiť svoj titul, budú musieť vynaložiť veľa úsilia či už v podobe tréningov, alebo viac fyzických aktivít, lebo konkurencia ktorá im rastie dokonca prekvapujúco u tých menších - tretiakov, je veľmi veľká. Veď tretiaci stratili od prvého miesta len 2 body. 

    Mgr. Katarína Vargová 
ŠZŠ VK  CŠPP VK  Stará webstránka
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com