"Pomôž zachrániť ľudský život"
Beseda o poskytovaní prvej pomoci
2017-09-27
Dňa 15.01.2018 navštívili našu školu pracovníci a školitelia FALCK. Témou besedy bol kurz 1. pomoci  - „Pomôž zachrániť  ľudský život“.  Kurz bol určený žiakom prvého aj druhého stupňa. Upevňovať vedomosti o poskytovaní prvej pomoci - to je téma, ktorú zaraďujeme vo vyučovaní často. Dvakrát do roka žiaci absolvujú „Ochranu zdravia a života“ a jednou z tém je vždy aj prvá pomoc. Nikto z nás nevie, kedy bude tieto zručnosti a vedomosti potrebovať, hoci by sme boli najradšej, keby sme ich využiť nemuseli.
Žiaci prvého stupňa sa učili základy prvej pomoci na príbehu zraneného macka, ktorému zabehla žuvačka. Naučili sa, ako zavolať záchranárov, ako si zapamätať telefónne čísla, ako zistiť, či zranený dýcha a je pri vedomí, a aj to, ako mu podať masáž srdca a umelé dýchanie, či ho dať do stabilizovanej polohy.
Aj žiaci 2. stupňa boli aktívni, vedeli odpovedať na otázky, aj prezentovať prvú pomoc. Zopakovali si všetky doterajšie vedomosti, obnovili znalosti a precvičili potrebné zručnosti.
Veľmi pekne ďakujeme pracovníkom a školiteľom FALC za ich čas, za zaujímavé a dobre pripravené prezentácie ukážok, aj za trpezlivosť pri práci s našimi žiakmi.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com