A preto aj tento školský rok sme zorganizovali pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity a činnosti súvisiace s jedlom. Tento rok sme sa zapojili do pondelkovej témy, 1. stupeň na tému Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny. 2. stupeň zase na tému Nezabúdajme na raňajky. Pozrite si naše prezentácie o tom, ako sme pracovali, popritom sa aj zabávali a učili.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

Do tejto súťaže sme sa zapojili každý školský  rok
 
1. stupeň /prezentácia pwp/
2. stupeň /prezentácia pwp/
Náš príspevok do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. Žiaci 8. a 9. ročníka pracovali pod vedením učiteliek Mgr. Vlaďky Eckerovej a Mgr. Marty Šulekovej