Hovorme o jedle
Hovorme o jedle
2017-09-27
Hovorme o jedle
Už tretí rok sme sa zapojili do týždennej súťažnej témy: HOVORME O JEDLE.
Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.
Tento rok pripravili učitelia 1. stupňa pre žiakov aktivity na tému „Jedz a hýb sa“ a pre 2. stupeň sa vybrala téma: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny.
Žiaci prvého stupňa sa dozvedeli o tom, koľko a akej fyzickej aktivity potrebujeme, aký pohyb je pre koho vhodný, ako sa hýbať v závislosti od veku, ako si pohybom utvrdzujeme zdravie. Aktivity sa konali v piatok 20. Októbra. Začali sme čítaním rozprávky „Čudná torta“, pozeraním prezentácie o pohybe a zdraví, veselo sme si zatancovali na motívy moderných detských tanečných piesní, napr. od Mira Jaroša. No a po zdravom pohybe sme sa zdravo najedli - žiaci si navzájom pripravili ochutnávku zdravej desiaty,  rožky a chlebíky so zdravými pomazánkami. Potom ich hneď aj zjedli a veru chutili. V triede sme pokračovali rozhovorom o pyramíde zdravej výžive, triedili sme jedlo na zdravé a nezdravé a vyrábali pyramídu z obrázkov, modelovali zdravé ovocie a zeleninu, vytvárali vety a písali sloh o zdravej výžive a pohybe. Veríme, že sme v žiakoch vytvorili pevné základy na ich zdravý spôsob života.


ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com