Veselé posedenie s Jankom Hraškom
Ako sa dá zabaviť...na hrachu
2017-09-27
Posedenie s Jankom Hraškom v školskej knižnici

Dňa 14.03.2018 sa pri príležitosti mesiaca „Marec- mesiac knihy“ uskutočnilo v priestoroch našej školskej knižnice zábavné „Posednie s Jankom Hraškom“ pre žiakov 4. ročníka. Úvod patril spoločnému spievaniu pesničky: “Šošovička, hrášok, fazuľka“. Pokračovali sme čítaním rozprávky- Janko Hraško z knihy Trojruža od Pavla Dobšinského. Čítanie bolo spojené aj s prezentáciou obrázkov prostredníctvom interaktívnej tabule. Posedenie nebolo len tak hocijaké. Žiaci nielen počúvali rozprávku, ale aj plnili rôzne úlohy: hľadanie postavičky Janka Hraška v miestnosti, skladanie puzzle Janka Hraška, premiestniť len pomocou drevených paličiek hrášok z misky do pohára, poukladanie obrázkov rozprávky v správnej následnosti, vymaľovanie obrázkov a zhotovonie leporela, hranie pexesa s postavičkou Janka Hraška. Spoločne sme si pozreli aj krátky film „Dobrodružstvá Janka Hraška“. Žiaci boli veľmi spontánni, s radosťou plnili všetky pokyny, niekoľkokrát si chceli zopakovať úlohy, ochutnali hrášok, rozprávali dej rozprávky, vcítili sa do príbehu a života malého hraška- Janka Hraška. Je skvelé, keď rozprávka a kniha zabáva...  

Žaneta Strmá
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com