Veselá a farebná jar nielen v prírode, ale aj v našej škole
Jar zavítala do školy, na chodby a do tried
2017-09-27
Všetci žiaci a pani učiteľky s radosťou pripravovali práce na jarnú výzdobu školy. Veď kto by sa netešil, že je už zima preč a jar tu.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com