Fašiangy a karneval
Stihli sme to, kým sa Fašiangy neskončili
2017-09-27
Kto by raz nechcel byť princeznou alebo Supermanom? Kto by nemal rád karneval a tancovanie?  Aj naši žiaci sa na karneval veľmi tešili. V piatok 9.2.2018 sa dočkali. Pani  vychovávateľky Erika Nyiforová a Renátka Krištofová v ŠKD spolu s deťmi pripravili krásne masky, vyzdobili telocvičňu a pozvali aj rodičov. O najkrajšej maske rozhodovala porota, bola v nej pani riaditeľka Mgr. M. Beňová, pani zástupkyňa Ing. I. Bystrianska a učiteľka Mgr. G. Ružinská. Po úvodnej promenáde nasledovalo predstavovanie masiek, každý musel povedať, kto je a prečo si vybral svoju masku. Kým sa porota rozhodovala, deti si veselo zatancovali a zabavili sa. Každá maska si vyslúžila sladkú odmenu, ale predsa len niektoré boli tie naj.
1.miesto = Vodník (S. Bartoš, 2.r.)
2.miesto = Červená Čiapočka (K. Hajnárová, 3.r.)
3.miesto = Šípková Ruženka a Snehulienka (Didka a Mirka Kováčové, 2. a 4.r.)
Cenu poroty získali Čarodejnica (R. Karaba, 6.r.) a Modelka (A. Kováčová, 5.r.).
Víťazi si odniesli aj pekné ceny, najdôležitejšia bola ale radosť v očkách našich detí.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com