ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Thursday, December 05, 2019
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Dňa 29.10.2019 sa pre žiakov 9. ročníka v rámci vyučovacej hodiny ETV uskutočnila aktivita „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ . Cieľom aktivity bolo priblížiť žiakom život, tvorbu a osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Aktivita pozostávala: - z prezentácie o živote a tvorbe Jozefa Gregora Tajovského,
                                   - sledovanie ukážok z tvorby: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Statky–
                                    zmätky,
                                   -čítanie krátkych ukážok z knihy Spod kosy
                                   - spracovanie čo som si zapamätal.

Záložka spája školy
Thursday, December 05, 2019
Aj tento rok sme sa zapojili do peknej akcie, "Záložka spája školy", ktorá združuje školy po celom Slovensku.Za účasť sme získali diplom.  „Záložka spája školy“ - List za listom - baví ma čítať, naša družobná škola bola tento rok Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Privítali sme prvákov v našej školskej knižnici
Sunday, September 15, 2019
„Kniha ťa nikdy nezradí, vždy ti dobre poradí.“
Pre prvákov v škole je prvý školský deň „veľkým dňom“. Aby sa do ich srdiečok zapísal aj prvý deň v školskej knižnici, pripravili sme pre nich „Prvácku pasovačku v školskej knižnici“. Zábavnou formou sme žiakom vysvetlili základné informácie o školskej knižnici a o knihách, ale aj to, ako sa má správať správny čitateľ. Čakala ich slávnostná pasovačka, zloženie čitateľského sľubu, že sa ku knižkám budú pekne správať, prezreli si priestory školskej knižnice a prelistovali svoje prvé knižky školskej knižnice. Na pamiatku každý dostal peknú omaľovánku a malú pozornosť.
Všetkým prvákom želáme, aby ich čítanie bavilo.
Vo Veľkom Krtíši                                                                              Mgr. Strmá Žaneta
19.09.2019                                                                                        školský knihovník

Na mnohých vyučovacích hodinách sa učíme práve v knižnici. Máme tam veľa kníh, pre žiakov tablety a veľkú interaktívnu tabuľu.
Príjemné prostredie v knižnici napomáha k tomu, že na vyučovacej hodine je dobrá atmosféra a žiaci pracujúpokojne a radi.