ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

 
Privítali sme prvákov v našej školskej knižnici
Sunday, September 15, 2019
„Kniha ťa nikdy nezradí, vždy ti dobre poradí.“
Pre prvákov v škole je prvý školský deň „veľkým dňom“. Aby sa do ich srdiečok zapísal aj prvý deň v školskej knižnici, pripravili sme pre nich „Prvácku pasovačku v školskej knižnici“. Zábavnou formou sme žiakom vysvetlili základné informácie o školskej knižnici a o knihách, ale aj to, ako sa má správať správny čitateľ. Čakala ich slávnostná pasovačka, zloženie čitateľského sľubu, že sa ku knižkám budú pekne správať, prezreli si priestory školskej knižnice a prelistovali svoje prvé knižky školskej knižnice. Na pamiatku každý dostal peknú omaľovánku a malú pozornosť.
Všetkým prvákom želáme, aby ich čítanie bavilo.
Vo Veľkom Krtíši                                                                              Mgr. Strmá Žaneta
19.09.2019                                                                                        školský knihovník

Na mnohých vyučovacích hodinách sa učíme práve v knižnici. Máme tam veľa kníh, pre žiakov tablety a veľkú interaktívnu tabuľu.
Príjemné prostredie v knižnici napomáha k tomu, že na vyučovacej hodine je dobrá atmosféra a žiaci pracujúpokojne a radi.
Prvý deň v školskej knižnici je pre nich rovnako dôležitý, ako prvý deň v škole