Kvapka krvi
Krv - najvzácnejšia tekutina
2017-09-27
Niet pochýb, že by  náš organizmus bez tejto tekutiny nemohol fungovať. Ale vieme aj prečo? Naši ôsmaci a deviataci to už určite vedia aj vďaka besede, ktorá sa uskutočnila 27.3.2018, pod vedením pani učiteľky Farkašovej. Žiaci sa stretli v interaktívnej miestnosti. Pani učiteľka pomocou prezentácie vysvetlila žiakom funkciu, stavbu krvi, ale aj typy krvných skupín. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy zaujímavými otázkami a pohotovými odpoveďami. Na záver si ešte mohli pozrieť aj krátke video o transfúzii.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com