Zaujímavé aktivity v ŠKD
Február sa neniesol iba v karnevalovom duchu
2017-09-27
Deti sa vo februári tešili na karneval, vymýšľali a tvorili masky. No v ŠKD prebiehajú aj aktivity z inej oblasti. V rámci svojej činnosti sa pravidelne venujú aj maľovanému čítaniu. Snažia sa rozvíjať čitateľskú gramotnosť detí, čítanie s porozumením. Maľované čítanie býva na rôzne témy, námety vychovávateľky čerpajú z rôznych časopisov a kníh a pripravujú deťom zaujímavé úlohy. Staršie deti čítajú mladším, tie ich pozorne s radosťou počúvajú.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com