Mandaly - mystické obrazce na harmonizáciu energie a životnej sily
Naši žiaci si vyskúšali vytvoriť mandaly. Toto prastaré umenie schopné vniesť do života harmóniu, zdravie a šťastie sa im veľmi páčilo.
2017-09-27
Mandala je symbolom spojenia neba a zeme, vnútorného a vonkajšieho sveta, jednota tela, mysle a ducha.  Aj my sme sa pokúsili o spojenie  človeka s prírodou a s prírodným materiálom. 24. a 25. 5. 2018 sme  zorganizovali pre žiakov 5. a 6. ročníka kreslenie mandál.
Žiaci 6. ročníka vytvorili  krásny obrazec na chodníku, kde ho mohli obdivovať aj ostatní žiaci a zamestnanci školy.  Mali možnosť vyskúšať si  kreslenie s farebným pieskom, a dokázali  s ním pracovať veľmi precíznym spôsobom.
Na ďalší deň nám chcelo pokaziť plány počasie, keďže celý deň lialo ako z krhly. No my sme sa nenechali odradiť a žiaci piateho ročníka vytvárali mandaly na výkres.  Vďaka lepidlu nám ostanú ešte dlhý čas na pamiatku. Žiakom sa netradičná výtvarná technika veľmi zapáčila a chceli by ju používať aj v budúcnosti. O tom, že pracovali veľmi šikovne, niet pochýb. Veď posúďte sami.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com