Dočkali sme sa Mikuláša
Dočkali sme sa ...
2017-09-27
Očká detí sa rozžiarili a srdiečka rozveselili. Po dlhom čakaní sme sa konečne dočkali. Žiaci všetkých tried sa dôkladne pripravili, vyupratovali a vyzdobili triedy, nacvičili pesničky a básničky, no a keď konečne k nám zavítal Mikuláš, všetkým bolo dobre a aj v škole sa začal predvianočný čas.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com