"Bastien a Bastienka" - spevohra W. A. Mozarta nás všetkých zaujala
Skvelé predstavenie si budú žiaci dlho pamätať
2017-09-27
„Bastien a Bastienka“  to je spevohra, ktorú videli  naši žiaci. Tento výchovný koncert nám ponúklo Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava 1. Účinkujúci - Harmonia Seraphica. 
Wolfgang Amadeus Mozart - „zázračné dieťa“ , opera, spevohra, skladateľ...toto počula väčšina našich žiakov prvýkrát. A predsa sa bavili, niektorí ani nedýchali, čo sledovali dej na scéne. Účinkujúci predviedli veľmi vtipné, zaujímavé a zábavné predstavenie, ktoré bolo upravené špeciálne pre detského diváka. Deti sa oboznámili aj s niektorými pojmami z operného sveta, dozvedeli sa, čo je to orchester, alt, tenor, soprán a bas. Počuli operný spev a videli spevohru. A s napätím sledovali dej, rozumeli mu, smiali sa a reagovali na výzvy hercov, spevákov. Na tento výchovný koncert budeme ešte dlho spomínať. Tí, ktorí nám ho predviedli ukázali, že rozumejú duši detského diváka. Ďakujeme za nádherný hudobný zážitok.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com