O najkrajší vianočný pozdrav
Opäť sme sa tešili z ocenenia
2017-09-27
Výtvarná súťaž Najkrajší vianočný pozdrav
Špeciálne triedy ZŠ s MŠ v Haliči v predvianočnom období už tradične organizujú súťaž Najkrajší vianočný pozdrav. Do tejto súťaže prispeli svojimi výtvarnými prácami aj žiaci našej ŠZŠ. Zúčastnili sme sa v obidvoch vyhlásených kategóriách (pre I. stupeň a II. stupeň ). Práce našich žiakov nezostali nepovšimnuté, získali  ocenenia v obidvoch kategóriách.
Z rúk pani riaditeľky Mgr. Marty Beňovej si svoje ceny prevzal úspešný v II. kategórii Rastislav Karaba. Cenu v I. kategórii odovzdala Mgr. Janka Šoučíková  ocenenému Patrikovi Eremiášovi.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com