Od povesti k povesti
"Od povesti k povesti"
2017-09-27
Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov II. stupňa s názvom: „Od povesti k povesti“ sa uskutočnilo preto, aby sme žiakom priblížili zaujímavou formou čítanie povesti a tým ich motivovali k čítaniu, k návšteve školskej knižnice a zvyšovali u žiakov  záujem o knihy. Spoločne sme si čítali povesť o hrade Pajštún, čítané úryvky boli spojené s filmovými ukážkami zo série Na vysokej skale. Takéto čítanie žiakov zaujalo, páčilo sa im a videli, že aj povesť môže byť zaujímavá. Čítanie pre žiakov pripravila a viedla Mgr. Žanetka Strmá, naša školská knihovníčka.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com