Plavecký výcvik bol pre našich žiakov obrovský zážitok


 
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com


 
A prišli tie dni plné očakávanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši, ktorí prvýkrát v jej histórii absolvovali plavecký výcvik na plavárni vo Veľkom Krtíši. Možno si poviete, že čo je na tom, ale pre žiakov s telesným znevýhodnením je to ako absolvovať preplávanie Lamanšského prielivu. Tréma a možno trochu aj strach, a ak nie strach, tak istý rešpekt pred 25-kou bazéna, ktorý sa žiakom naozaj zdal veľmi dlhý, bolo vidieť v ich očiach. Žiakov povzbudila aj pani riaditeľka Mgr. Marta Beňová, čo im dodalo odvahu, no i napriek tomu bolo plávanie pre nich veľkým vzrušujúcim zážitkom. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Vargovej, ktorá sa im stala trénerkou a pod prísnym dohľadom Bc. Vierky Berkyovej ktorá sa stala pre žiakov osobným strážcom, uplynuli dni plaveckého výcviku od 21.06 do 27.06.2019 doslova ako voda. Pani Mgr. Eva Čelechovská zo spoločnosti FALCK Záchranná a.s. žiakom prezentovala a demonštrovala základy poskytnutia prvej pomoci. 
Žiaci ŠZŠ hltali informácie, teoretické a aj praktické, aby sa za tých pár dní naučili plávať a nebáť sa vody. Však aké je to dôležité vedieť plávať a byť gramotný aj v tejto sfére. Hlavne teraz v lete, keď to každého mladého človeka láka k osvieženiu - či k jazeru, riečke, alebo do bazéna. Práve pre neplavcov sa to ale môže stať veľkým životu - nebezpečným rizikom.
Práve preto sa Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia o získanie finančnej podpory k zakúpeniu plaveckých pomôcok pre školu. Chceli sme svojich žiakov pod vedením špecializovaných pedagógov naučiť základom plávania, správania sa pri vode a poskytnutia prvej pomoci. S podrobnou projektovou dokumentáciou, analýzou a určitou dávkou presvedčivosti sa za pomoci pána Jozefa Černáka, zamestnanca Volkswagen Slovakia /garanta nášho projektu/, podarilo Špeciálnej základnej škole vo Veľkom Krtíši v tomto projekte uspieť. Škola bola vybavená plaveckými pomôckami rôzneho druhu a taktiež sme mohli zafinancovať prenajatie plavárne vo Veľkom Krtíši pre všetkých zúčastnených žiakov na dni plaveckého výcviku.
Žiaci ŠZŠ boli vďaka tomuto projektu obohatení o zručnosti, ktoré sú z nášho pohľadu ich ďalšieho vzdelávania veľmi dôležité.

Jozef Černák
Mgr. Katarína Vargová
Dňa 21. 06. 2019 žiaci VI. ročníka ŠZŠ absolvovali  výlet na hrad Modrý Kameň. Spolu s pani učiteľkami Mgr. K. Vargovou a Bc. V. Berkyovou mohli ísť len tí najlepší žiaci: Ladislav Kotai, Apolka Kováčová, Karina Kováčová, Eva Kováčová, Petra Pompová, Mária Oláhová, Ema Debnárová, Estera Oláhová, Miroslava Kováčová. Svojím správaním a učením si zaslúžili odmenu.
Spoznávanie tejto kultúrnej pamiatky začalo kochaním sa výhľadom na mesto Modrý Kameň z bašty starobylého hradu. Nasledovala samotná prehliadka priestorov a exponátov Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. V sprievode lektorky  mali žiaci možnosť nielen spoznávať históriu hračiek a bábok, ale prostredníctvom hádaniek sa aj niečo nové naučiť. Nezabudnuteľným zážitkov bola pre žiakov aj návšteva luminiscenčnej divadelnej miestnosti. Zavŕšením výletu bol oddych v nádhernom hradnom parku.
V rámci projektu boli žiaci aj na výlete na hrade Modrý Kameň
"Tento projekt sa uskutočnil vďaka nadácii EPH".
Plavecký výcvik bol pre niektorých našich žiakov prvá a jediná možnosť zoznámiť sa s vodou, navštíviť plaváreň, naučiť sa základy plávania a pravidlá bezpečnosti pri vode.

Začiatok školského roka na našej škole sa nesie v znamení rozmanitých aktivít, ku ktorým sme tento rok pridali aj plavecký výcvik.  Vďaka vypracovaniu projektu a následnej finančnej podpore Nadácie EPH , sme mohli realizovať naše plavecké plány. 10 žiakov našej školy tak v dňoch 14. - 18. októbra 2019 mohlo absolvovať plavecký výcvik v Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši pod vedením Mgr. Kataríny Vargovej a Bc. Viery Berkyovej. Tento týždeň nám  rýchlo ubehol, ale s hrdosťou môžeme konštatovať, že všetci žiaci, ktorí sa ho zúčastnili, zvládli základy plávania na výbornú.