A ako naši žiaci vidia prírodu okolo nás
Výtvarné práce žiakov na túto tému
2017-09-27
To, že naši žiaci veľmi radi kreslia a maľujú, vieme využiť tak, že sa zapájame do rôznych výtvarných súťaží. V apríli sme zaslali  na tému  PRÍRODA  OKOLO  NÁS práce týchto žiakov  :
Radoslav Pompa - 8. r., pod vedením Mgr. Vargovej
Jaroslav Pivarči - 6.r., pod vedením Mgr. Berta
Apolónia Kováčová - 5.r. ,pod vedením Bc. Berkyovej
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com