ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com
Každý mladý a zdravý sa raz stane starým, dúfajme aspoň, že stále zdravým.
Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším sme navštívili Domov sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši a Denný stacionár Rabaka.
Na návšteve - DSS Veľký Krtíš a Denný stacionár Rabaka
Monday, October 07, 2019
Úcta a láska k starším - v tomto znení prebiehala príprava detí školského klubu  v našej škole – pozdraviť starších ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši. Dňa 22.10.2019  sme sa vybrali na návštevu, starší obyvatelia domova nás srdečne privítali. Predniesli sme  pripravený kultúrny program a odovzdali sme vlastnoručne vyrobené darčeky. Pohostili sme sa na pripravených koláčikoch. Podarilo sa nám zabaviť dedkov a babičky, naše básne, piesne a tančeky sa im veľmi páčili. Strávili sme spolu milé a úprimné chvíle, navzájom sme si spríjemnili deň.  Občas sme uvideli aj drobné slzičky. Ani deti, ani naši hostitelia sa za svoje pocity nehanbili. Odchádzali sme s dobrým pocitom a pozvaním na ďalšiu návštevu. Deti sprevádzali a program nacvičovali vychovávateľky Erika Nyiforová a Renáta Krištofová.
Žiaci z triedy IVP 2 zase navštívili  Denný stacionár Rabaka vo Veľkom Krtíši.  V utorok 29.10.2019 sa  tam spojili dva podobné svety. Jeden detský a jeden dospelý, ale v oboch svetoch sú ľudia s detskou dušou. Sú to mimoriadne srdečné, usmiate duše. V Rabake teda čakalo našich žiakov mimoriadne srdečné  privítanie.  Deti sa tam cítili dobre a prejavili aj veľkú šikovnosť.  Žiakov sprevádzala učiteľka Mgr. Andrejka Krišťanová a asistentky  Bc. Vierka Berkyová,  Erika  Nyiforová a Božka Murárová.