Školské kolo v recitácii dopadlo výborne
Na školskom kole v recitácii sa zúčastnilo veľa žiakov
2017-09-27
Keď slnce zasvieti,
zima preč odletí.
Už letí, už letí,
radujú sa deti.
Slnko pekne hreje,
na deti sa smeje.

Mesiac marec nám okrem hrejivých slnečných lúčov priniesol aj školské kolo recitačnej súťaže pod vedením pani učiteľky Šulekovej. Postúpili sem všetci tí žiaci, ktorým sa najviac darilo v triednych kolách tejto súťaže. Každý žiak sa svedomito pripravoval na túto udalosť. Nechýbala ani potrebná tréma, ale nakoniec sa súťažiacim podarilo podať slušný výkon a za ten si zaslúžia všetci veľké uznanie a pochvalu. Súťažilo sa v troch kategóriách a hodnotila porota v zastúpení pani riaditeľky Mgr. Marty Beňovej, pani učiteľky Lendvayovej a pani psychologičky Vozafovej.

Výsledky súťaže sú nasledovné:
I.stupeň :
1. Sára Janufová (1. ročník)
2. Sebastian Bartoš (2.ročník)
3. Viera Bartošová (3. ročník)
cena poroty: Fabrisijo Januf (4.ročník)

II.stupeň- poézia
1. Apolónia Kováčová (5.ročník)
2. Gabriel Kováč (6.ročník)
3. Kristína Vaškorová (6. ročník)

II.        stupeň- próza
1. Vanesa Fabianová (9. ročník)
    Patrik Berky (8.ročník)

Všetkým zúčastneným aj víťazom gratulujeme a držíme im palce do krajského kola. 
Mgr. Berta
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com