Učíme sa aj prostredníctvom rozprávok
Zážitkové vyučovanie zanechá v žiakoch najväčší dojem
2017-09-27
Rozprávky poskytujú nielen zábavu, ale aj možnosti využitia počas vyučovania. Ponaučenie, ktoré poskytujú nám pomáha vo výchove žiakov. Otázky a úlohy, ktoré žiaci popri rozprávke plnia, zase možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti a literárnej výchovy. Spoločné zážitky žiakov z celého prvého stupňa utužujú kolektív. Preto využívame spoločné čítanie a pozeranie rozprávok spojené so zaujímavými úlohami často. Tentokrát to bola rozprávka O škaredom káčatku.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com