Krásne prostredie v Slovenskom rudohorí našich žiakov očarilo
Prvýkrát boli žiaci našej školy v škole v prírode
2017-09-27
Žiaci si zo školy v prírode priniesli krásne zážitky.
Pod Klenovským Veprom strávili päť krásnych dní.

Do školy v prírode  išli žiaci z rôznych ročníkov 1.stupňa.  Penzión Family v Kokave nad Rimavicou im poskytol všetko, čo deti v škole v prírode potrebujú. Pekné ubytovanie, chutnú stravu a nádherné prostredie. Zamestnanci z ubytovacieho zariadenia firmy TMN s.r.o. prispeli svojím prístupom k priateľskej atmosfére, ktorá sa prenášala aj na žiakov. Prekrásna príroda Slovenského rudohoria - Stolických vrchov je plná možností na spoznávanie rastlín, živočíchov, turistických značiek a pravidiel správania sa v prírode. To bola aj hlavná náplň práce školy v prírode. Vyučujúce Mgr. Katka Vargová a Mgr. Andrejka Krišťanová organizovali vyučovanie formou  turistických vychádzok po prírode. Deti si nadlho zapamätajú návštevu lesníckeho skanzenu v obci Čierny Balog, cestu historickým vláčikom,  jazdenie na koníkoch, lezenie po opičej dráhe, opekačku. Spoločné večery zapĺňali spoločenské hry a pozeranie filmov. Celý týždeň prialo našim školákom aj počasie. Na zdravie žiakov dohliadala zdravotníčka Eva Černíková  z NsP Veľký Krtíš. Žiaci boli počas pobytu hodnotení z rôznych disciplín a získali aj ocenenia: najlepší športovec, žiak, turista, najslušnejší žiak, starostlivosť o kamaráta. O svojich zážitkoch si písali denník. Cieľ školy v prírode - vychovávať žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, naučiť ich chrániť a spoznávať prírodu, dodržiavať horské a turistické pravidla, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť, či už pri dodržiavaní denného režimu, alebo svojho správania -  bol splnený. Aj deťom sa tam veľmi páčilo a  ich úsmevy nás sprevádzali počas celého pobytu. Vo svojich pedagógoch videli nielen učiteľov, ale aj kamarátov. Keďže všetko dobre dopadlo, chceli by sme ísť do školy v prírode aj v nasledujúcich rokoch.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com