ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

 
Vzdelávanie pedagógov našej školy
Sunday, September 15, 2019
Každý pedagóg sa priebežne vzdeláva, snaží sa skvalitniť svoju prácu a reagovať na najnovšie poznatky a metódy. Preto sa mnohí zučastňujeme rôznych školení a vzdelávaní. 

Školenie : Syndróm profesionálneho vyhorenia
Sunday, September 15, 2019
Ako si poradiť so syndrómom profesionálneho vyhorenia?
Na prednáške k tejto téme sme sa dozvedeli, ako si pomôcť, ak by sa nás tento problém dotýkal osobne.
Pani psychologička Mgr. Anna Makanová nás podrobne oboznámila s tým, prečo sa tento jav vyskytuje, aké má príznaky a ako ho poraziť. My len dúfame, že sa nám zďaleka vyhne a ak sa predsa objaví, budeme vedieť, čo s tým.

Vzdelávanie pedagógov našej školy