Spievanky - školské kolo speváckej súťaže
Deti ukázali, aké zlato sa im skrýva v hrdielkach
2017-09-27
„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali...“ Vzali sa na školskom kole speváckej súťaže, ktorá sa uskutočnila dňa 19.4.2018 pod vedením pani učiteľky Farkašovej. Žiaci mali možnosť ukázať spevácky talent a presvedčiť odbornú porotu, ktorej členmi boli pani učiteľky Farkašová, Cífferyová a Berta. Súťažilo sa s jednou povinnou predpísanou  pesničkou, a to boli pre 1. stupeň  - Krásna, krásna,  pre 2. stupeň  - Anička dušička,  a s jednou ľubovoľnou piesňou, podľa výberu žiakov. Po ťažkom rozhodovaní sa nakoniec porota zhodla na nasledovnom výsledku:
1. stupeň:
1. miesto- Fabrísio Januf, 4. ročník,
2. miesto- Nikolas Kováč, 3. ročník,
3. miesto- Estera Oláhová, 4. ročník.

2. stupeň:
1. miesto- Július Husár, 8. ročník,
2. miesto- Marián Januf, 7. ročník,
3. miesto- Apolónia Kováčová, 5. ročník.

Víťazom gratulujeme a  všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a príjemný kultúrny zážitok.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com