ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

Školský dvor oživili smejúce sa deti. Namiesto učenia sa v triede sme športovali a súťažili. Opäť sme sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa športu, iniciovaného Európskou komisiou na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V duchu kampane #BeActive sa uskutočnil už III. ročník športového zápolenia „O putovný pohár riaditeľky ŠZŠ -  najlepšia trieda športovcov“.                                                                                                                         
Program športového podujatia bol takýto: Po nástupe žiakov bolo slávnostné zahájenie podujatia, príhovor predniesla pani riaditeľka Mgr. Marta Beňová. Potom nasledovalo absolvovanie súťažných disciplín družstiev a nakoniec vyhlásenie víťaznej triedy a odovzdávanie putovného pohára a iných cien, najviac potešili sladké torty, ktoré získali víťazné triedy.
Súťažili sme v takých istých disciplínach, ako v predchádzajúcich ročníkoch: hod loptičkou do bodovej steny, hádzanie kruhov na palice, člnkový beh a skladanie PUZZLE. Súťažné disciplíny boli prispôsobené tak, aby ich zvládli aj deti so zdravotným obmedzením, do pretekania sa preto mohla zapojiť väčšina našich žiakov. Súťaženie sprevádzala veľká snaha, napätie, túžba po víťazstve, no aj smiech a zábava. Žiaci sa snažili ako jednotlivci, no bojovali aj ako kolektív a navzájom sa povzbudzovali.
Titul „NAJLEPŠIA TRIEDA ŠPORTOVCOV“ a putovný pohár tento rok získali šiestaci. Na prvom stupni sa najviac darilo štvrtákom.