ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com

Školský dvor oživili smejúce sa deti. Namiesto učenia sa v triede sme športovali a súťažili. Opäť sme sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa športu, iniciovaného Európskou komisiou na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V duchu kampane #BeActive sa uskutočnil už III. ročník športového zápolenia „O putovný pohár riaditeľky ŠZŠ -  najlepšia trieda športovcov“.                                                                                                                         
Program športového podujatia bol takýto: Po nástupe žiakov bolo slávnostné zahájenie podujatia, príhovor predniesla pani riaditeľka Mgr. Marta Beňová. Potom nasledovalo absolvovanie súťažných disciplín družstiev a nakoniec vyhlásenie víťaznej triedy a odovzdávanie putovného pohára a iných cien, najviac potešili sladké torty, ktoré získali víťazné triedy.
Súťažili sme v takých istých disciplínach, ako v predchádzajúcich ročníkoch: hod loptičkou do bodovej steny, hádzanie kruhov na palice, člnkový beh a skladanie PUZZLE. Súťažné disciplíny boli prispôsobené tak, aby ich zvládli aj deti so zdravotným obmedzením, do pretekania sa preto mohla zapojiť väčšina našich žiakov. Súťaženie sprevádzala veľká snaha, napätie, túžba po víťazstve, no aj smiech a zábava. Žiaci sa snažili ako jednotlivci, no bojovali aj ako kolektív a navzájom sa povzbudzovali.
Titul „NAJLEPŠIA TRIEDA ŠPORTOVCOV“ a putovný pohár tento rok získali šiestaci. Na prvom stupni sa najviac darilo štvrtákom.
 
Pred Vianocami sa nemusia chystať len koláče, darčeky  a ozdoby.
Môže sa aj športovať.


My už tradične organizujeme predvianočný stolnotenisový turnaj pre žiakov 2.stupňa. Pred súťažou  sa žiaci poctivo pripravovali, lebo tento šport si vyžaduje dôslednosť, sústredenosť a hlavne športovú disciplínu. 
Tento rok sa turnaj konal v  dňoch 10. 12. a 11. 12. 2019 v našej stolnotenisovej miestnosti.
Žiaci súťažili podľa ročníkov 5-6 ročník a 7-8-9 ročník a to  v trojkolovom systéme na jeden víťazný set. Tí najlepší zvíťazili:

Chlapci a dievčatá 5-6 roč.                                                                     
1. miesto - Ľubomír Kováč, 5 ročník
2. miesto - Dominik Pišta, 6 ročník
3. miesto - Estera Kováčová, 6 ročník

Dievčatá 7. 8. 9. roč.
1. miesto - Ida Kováčová, 9 ročník
2. miesto - Eva Kováčová, 7 ročník
3. miesto - Karina Kováčová, 7 ročník

Chlapci 7. 8. 9. roč.
1. miesto - Marián Januf, 9 ročník
2. miesto - Nikolas Oláh, 8 ročník
3. miesto - Jaroslav Pivarči, 8 ročník

Okrem príjemného pocitu víťazstva získali víťazi od ŠZŠ Veľký Krtíš krásne sladké ceny a diplomy.
Cvičenie s trénerkou

"
Zdravá škola je vtedy, keď sú zdravé a zdatné deti"
Šport by mal byť súčasťou každého človeka, preto sa snažíme sprostredkovať žiakom rôzne druhy športových aktivít. Dňa 21.1.2020  zavítala medzi nás trénerka Erika Ďurišová - DÁMSKE FIT CLUB. Predviedla žiakom, ako vyzerá silový tréning.
Žiaci I. st. hravou formou precvičili celé telo. Žiaci II. st. si na vlastnej koži vyskúšali silový tréning počas 45 min. Začali rozcvičkou celého tela, 10 min. kardio, pokračovali silovým tréningom s vlastným telom a na záver nezabudli na poriadny strečing.
Všetci žiaci odchádzali príjemne unavení s úsmevom na tvári.
Ďakujeme Erika, bolo to super a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Krišťanová Andrea
Turnaj vo vybíjanej

Starší žiaci sú súťaživí a radi sa pretekajú. My sa to snažíme využiť na to, aby sme podporili ich chuť hýbať sa a cvičiť. Snaha vyhrať sa naplno prejavila aj v turnaji vo vybíjanej, ktorý sa konal v športovej hale vo Veľkom Krtíši 11.02. a 12.02. 2020. Súťažili medzi sebou chlapčenské družstvá a osobitne dievčenské družstvá. Túžba vyhrať prispela k tomu, že hráči hrali tímovo a spolupracovali.
Cvičenie, pohyb, súťaženie a radosť z pohybu.... to sú hlavné ciele športových aktivít, ktoré pre našich žiakov organizujeme.
Turnaj vo vybíjanej
Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu Slovenského olympijského a športového výboru na získanie olympijských odznakov všestrannosti. Žiaci absolvovali bariéru testovania v šiestich disciplínach a to člnkového behu, výdrži v zhybe, vytrvalostného člnkového behu, ľahu - sedu, skoku do diaľky znožmo z miesta a hodu 2 kg medicinbalom vzad.
Žiaci s plným nasadením a odhodlaním plnili všetky stanovené disciplíny, ale aj v tomto prípade sme sa držali hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale je dôležité zúčastniť sa“.
Výkony, ktoré boli podané našimi žiakmi, boli veľmi uspokojivé a sami sme zvedaví na konečné výsledky, ktoré nám zašle Slovenský olympijský a športový výbor.
Projekt      OLOaV
A takto sme cvičili...