Stolnotenisový turnaj
Ping a pong pred Vianocami
2017-09-27
Vianoce sa dajú osláviť rôznym spôsobom - aj športom. U nás sa už tradične pred Vianocami koná stolnotenisový turnaj žiakov z druhého stupňa. Tento rok sa konal 13.12.2017. Zúčastnilo sa ho 6 chlapcov z druhého stupňa. Bohužiaľ, dievčatá tento rok pre ochorenie nemohli súťažiť.
Hodnotenie hráčov bolo  rozčlenené do trojstupňového systému na jeden víťazný set. Každý žiak hral s každým a preto výsledky boli veľmi objektívne. Svojou šikovnosťou a športovým odhodlaním si víťazstvo zaslúžili:

1. miesto - Erik Kováč, 9. ročník,
2. miesto - Nikolas Kišš, 8 ročník,
3. miesto - Július Husár, 8. ročník.

Za svoje výkony získali krásne diplomy a vecné ceny. 
                                                                                       Mgr. Katarína Vargová
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com